• Đến cuối năm 2019 tất cả các trạm BOT đều có làm thu phí tự động

  Hiện nay, trên các quốc lộ đã có 30 trạm thu phí BOT có làn thu phí tự động. Bộ Giao thông- Vận tải đưa ra mục tiêu đến cuối năm 2019, tất cả các trạm thu phí đều phải có làn thu phí tự động để phục vụ nhân dân.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các trạm thu phí

  Quyết định 07, năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, đến cuối năm 2019, tất cả các trạm thu phí sẽ chuyển sang thu phí tự động không dừng. Riêng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên chuyển sang thu phí không dừng vào cuối năm 2018.

  Đến nay, có trên 30 trạm thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên, hiện còn một số lượng lớn phương tiện chưa sử dụng thẻ thu phí điện tử không dừng. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải cho biết, tại một số trạm đang áp dụng thu phí tự động một làn, số làn còn lại thu phí thủ công. Cơ quan chức năng đang tập trung chỉ đạo đến cuối năm nay, thu phí tự động tại tất cả các trạm thu phí:

  Hiện nay Bộ đang căn cứ thực tế để báo cáo Thủ tướng nhưng quyết tâm đến cuối năm nay tất cả các trạm đều có làn thu phí tự động không dừng. Và chúng tôi sẽ tham mưu Chính phủ những biện pháp chế tài đối với các chủ phương tiện không chấp hành. Đồng thời khuyến khích thu phí tự động không dừng để các phương tiện có thể lưu thông một cách nhanh nhất

 • Bài viết khác

Scroll
Lin hệ